Bel direct: 088 - 0024300
  • Home
  • Actueel
  • Effectieve contractvorming leidt tot een beter proces

Effectieve contractvorming leidt tot een beter proces

"Een meer integrale rol voor de bouwprojectmanager kan leiden tot een proces waarbij de opdrachtgever nog tot ver in het proces invloed kan uitoefenen zonder dat risico’s of prijsonzekerheid te groot worden", stelt Dick Westerduin, directeur bij Stevens Van Dijck in een artikel op www.duurzaamgebouwd.nl. "Door een effectievere manier van contractvorming en samenwerking met uitvoerende partijen kom je samen tot een beter resultaat." 

Eerder werden de resultaten bekend van een onderzoek dat door Building Holland werd gehouden onder Nederlandse bouwdeskundigen. Hieruit bleek dat onvoldoende communicatie en gegevensuitwisseling met andere ketenschakels de belangrijkste oorzaken vormen van faalkosten in de bouw. Daarnaast zou een onafhankelijke integrale bouwmanager de belangrijkste verbinder zijn voor een succesvol bouwproces. Lees het originele artikel om meer te weten te komen over het onderzoek en de resultaten.

In reactie op dit onderzoek licht Westerduin zijn mening toe: "Over de rol van de bouwprojectmanager is al veel gezegd en geschreven. Feit is dat veel opdrachtgevers belang hebben bij een partner in het ontwerp- en uitvoeringsproces die zijn belangen vertegenwoordigt; vanuit een onafhankelijke rol, met als focus de beheersing van het totale proces waarbij kwaliteit, planning en kosten speerpunten zijn.

Vaak is er sprake van een tweedeling in het proces: een deel voordat de uitvoeringswerkzaamheden zijn aanbesteed en een deel daarna. De invloed van en risico’s voor de opdrachtgever na aanbesteding worden in belangrijke mate bepaald door de gekozen strategie voor contractvorming. Indien voor de uitvoering gekozen wordt voor de traditionele contractvorming behoudt de opdrachtgever (c.q. de bouwprojectmanager) de regie over het proces, maar loopt hij ook meer risico. Indien gekozen wordt voor een geïntegreerde contractvorm is de marktpartij de bepalende factor en heeft de opdrachtgever (c.q. de bouwprojectmanager) een auditerende rol.

Echter, er valt meer te zeggen over contractvorming dan alleen de afweging tussen regie versus risico. Wat te denken van de inefficiëntie en verspilling tijdens het aanbestedingsproces. Met name bij de traditionele contractvorming: meerdere hoofdaannemers worden gevraagd een offerte te maken; elk van hen vraagt weer offertes aan meerdere onderaannemers.

Per saldo wordt slechts een fractie van de (onderaannemers)offertes gehonoreerd! En dat allemaal onder het mom van concurrentie, terwijl daarbij nog te bezien valt of de meest gunstige combinatie(op basis van prijs/kwaliteit) van onderaannemers wordt verkregen. Bij het alternatieve proces, de geïntegreerde contractvorm, speelt dit minder maar daarbij verliest de opdrachtgever al in een relatief vroegtijdig stadium de regie over het proces en ook over de kwaliteit. Uiteraard ten faveure van een vroegtijdige prijszekerheid.

Vandaar dan ook onze overtuiging dat een meer integrale rol van de bouwprojectmanager kan zorgen voor een beter proces: een effectievere manier van contractvorming en betere samenwerking met uitvoerende partijen. Want hoe langer door de opdrachtgever invloed kan worden uitgeoefend in het proces, des te meer kan gebruik worden gemaakt van voortschrijdend inzicht en des te beter kan op kwaliteit worden gestuurd.

Hoe later een onderdeel wordt ingekocht c.q. opgedragen des te meer er bekend is. In een integrale rol kan de bouwprojectmanager dus tijdens de realisatiefase samen met de hoofdaannemer het inkoopproces vormgeven door de voorwaarden voor het inkoopproces (opslagen en coördinatiekosten) af te stemmen. In onderling overleg worden onderaannemers geselecteerd en gecontracteerd. Dit leidt voor de opdrachtgever tot maximale transparantie, betere prijs/kwaliteitverhouding, meer/langer invloed wat betreft detaillering en engineering terwijl er nog steeds sprake is van een goede concurrentie. Oftewel: een gebouw speciaal voor de opdrachtgever."

Lees hier het artikel op duurzaamgebouwd: http://bit.ly/1lKE1Kh

COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op