Bel direct: 088 - 0024300

De fundering van Breda Vooruit

2014-11-12
    Mario van den Born - Projectmanager

Voor het nieuwbouwproject Breda Vooruit, gelegen vlak ten noorden van het station van Breda, is gekozen voor een fundering op staal. Deze fundering bestaat uit poeren, versterkte stroken en vloeren op zand. Daar waar hellingbanen in het project voorkomen, zijn trekpalen met groutmantels geboord tegen opdrijving.

De realisatie van een ondergrondse parkeerkelder heeft de nodige voeten in aarde. Voor fase 1 van het project is inmiddels een gesloten kuip met damwanden geformeerd. De damwanden gaan tot een diepte van 13 meter. Voor het drooghouden van de bouwkuip en het reguleren van de grondwaterstand wordt er gebruik gemaakt van diepbemaling, balansbemaling en bomeninfiltratie. Om onder de parkeergarage voldoende draagkracht te krijgen zijn op vier locaties grondverbeteringen uitgevoerd.

Er is een (verloren) drainageleiding aangebracht onder de keldervloer. Hierdoor wordt de hoeveelheid weg te pompen water geminimaliseerd en kan er toch droog in de kuip worden gewerkt. Volgens planning zullen met intervallen de keldervloer, de kelderwanden en de beganegrondvloer worden gemaakt. De bouwput is inmiddels geformeerd en de eerste storts van poeren, liftputten en vloeren hebben reeds plaatsgevonden.

Breda Vooruit 76-teaser _blocks _itemBreda Vooruit 74-teaser _blocks _itemGerelateerde projecten

Contact

Wilt u passend advies voor uw organisatie?

Neem nu contact op of bel direct: 088 - 0024300

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op