Bel direct: 088 - 0024300

De 11 geschenken van #HNW

2013-03-07
Thema's :
    Gerard Schouten - Senior adviseur

De 11 geschenken van #HNW

Implementeer #HNW vanuit uw organisatiedoelstellingen. Het moet passen binnen de gehele visie van de organisatie en verbindingen leggen tussen gewenst gedrag en het gebruik van middelen. Het mag nooit een doel op zich zijn. Zo kan een huisvestingsproject uiteindelijk dienen als katalysator van uw organisatie brede ambities en profiteert u optimaal van de geschenken van #HNW.

1. Minder regels

Meer vrijheden voor medewerkers om hun werk qua tijden, locatie en werkwijze in te vullen op de manier die hen zelf het meest geschikt lijkt. Dit betekent dus ook minder procedures en regels rondom arbeid.

2. Meer verantwoordelijkheid

Het stellen van minder regels leidt automatisch tot meer verantwoordelijke van de medewerker. Van controle naar vertrouwen. Door flexibel en op afstand te werken is eigenlijk alleen de output van medewerkers meetbaar. De input (bijvoorbeeld het aantal gewerkte uren) is veel minder zichtbaar. Het resultaat is de verantwoordelijkheid van de medewerkers. Hoe en waar deze wordt behaald mag iedereen zelf bepalen. Als zij die dat tientallen jaren niet hebben gehad, kan het moeilijk zijn om die verantwoordelijkheid opeens te dragen. Daarvoor is tijd nodig. Medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheid en de rol van de manager verandert naar facilitator en coach. De medewerker wordt ondernemer! 

3. Tevreden medewerkers

Doordat medewerkers meer vertrouwen, respect, vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen, voelen ze zich meer gewaardeerd en krijgen ze meer de ruimte om zich te ontplooien. Hun toegenomen vrijheid stelt hen ook in staat om het werk beter met de privé omstandigheden te combineren. Logisch gevolg is dat medewerkers daardoor meer tevreden worden. Dat laatste is bijvoorbeeld feilloos aangetoond bij Microsoft Nederland, waarbij in het jaarlijkse medewerkeronderzoek het rapportcijfer voor werk-leven balans omhoog vloog van een zorgwekkende 5,5 in 2005 naar een zeer goede 8,3 in 2009.

4. Betere samenwerken en kennisdelen

Door het toepassen van een flexibele en open werkomgeving worden muren tussen afdelingen zowel letterlijk als figuurlijk gesloopt. We zien het aantal (informele) contacten toenemen, hierdoor wordt er makkelijker kennis uitgewisseld. Zeker in een tijd waar veel multidisciplinair wordt samengewerkt is dit een goede ontwikkeling.

5.Aantrekkelijk werkgeverschap

Wat wilt u uitstralen als organisatie? Door een eigentijdse en passende werkomgeving te realiseren kunt u uw gewenste imago en identiteit versterken. Hierbij is het belangrijk om Het Nieuwe Werken niet als doel op zich te zien, maar als onderdeel van uw totale bedrijfsvoering.

6. Duurzaamheid

Door het gebruik van minder m² wordt het milieu minder belast. Dit wordt direct beïnvloed door minder stookkosten, minder verbruik van schoonmaakmiddelen en minder onderhoud. Naar gelang kunt u dit zelf beïnvloeden door bijvoorbeeld duurzaam meubilair aan te schaffen en duurzaam in te kopen. Verder kan het stimuleren van thuiswerken een forse bijdragen leveren aan het verminderen van CO2 uitstoot.

7. Aantrekkelijk voor nieuwe generatie

Een nieuwe generatie medewerkers dient zich aan. Een generatie die op hogescholen en universiteiten heeft geleerd om samen te werken. Scholen worden daar nu ook op ingericht. Deze generatie wil graag op diverse manieren worden geprikkeld. Ook in de kantooromgeving willen ze dit graag terug zien.

8. Hogere productiviteit

Het loslaten van vaste werktijden en het zelf kunnen bepalen waar je werkt leidt tot kansen om werk en privé veel efficiënter op elkaar af te stemmen. Comfort op je werk en van je werk, duurzaamheid bewust en onbewust stimuleren, vertrouwen hebben in collegae, werken waar en wanneer je wilt en een inspirerende werkomgeving dragen bij aan het werkplezier en de productiviteit van elke medewerker.

9. Minder ziekteverzuim

Dankzij de voor de medewerker ook nadrukkelijke voordelen van Het Nieuwe Werken treedt er een daling op van het ziekteverzuim en wordt men loyaler aan de organisatie. Ook komt het voor dat mensen, die zich in het verleden ziek melden, nu thuis productief kunnen zijn.

10. Kostenbesparing

Inherent aan het afstoten van m² is het afnemen van de huur- en exploitatiekosten. Bij nieuwbouw worden de investeringskosten sterk verminderd. Stevens Van Dijck heeft door de toepassing van Het Nieuwe Werken overheden en commerciële organisaties kunnen adviseren geen extra nieuwbouw te plegen, minder m² aan te huren of locaties af te stoten.

11. Klanttevredenheid

De ultieme beloning na de implementatie van Het Nieuwe Werken is een verhoging van de klanttevredenheid. Een organisatie met gemotiveerde medewerkers, met de focus  op samenwerking en vertrouwen zorgt voor een vitale organisatie die goed inspeelt op de klantbehoefte.

Op weg naar #HNW

Wanneer u #HNW als katalysator van uw organisatorische ambities wilt laten dienen vraagt dit wel organisatievermogen, aandacht en tijd op meerdere onderdelen:

#visie: ontwikkelen van visie op kansen implementatie van #HNW in relatie tot de organisatie
#gesprek aangaan: met het MT en medewerkers over de organisatie, verwachtingen en prestaties
#loslaten: oude gewoonten achter je laten, durven vertrouwen
#werkomgeving: onderstreep uw ambitie tastbaar in uw werkomgeving
#ICT: faciliteren van plaats- en tijdonafhankelijk werken
#ontmoeten: stimuleren van formele en informele ontmoetingen
#managementstijl: sturen op resultaat, van controle naar vertrouwen
#accepteren: accepteren van verschillen tussen medewerkers.
Contact

Wilt u passend advies voor uw organisatie?

Neem nu contact op of bel direct: 088 - 0024300

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op