Bel direct: 088 - 0024300

Design & Build voor onderwijshuisvesting

2016-01-05
Thema's :
    Roel Smit - Partner | Senior projectmanager

Eind november 2016 vond bij Stevens Van Dijck een rondetafeldiscussie plaats over de contractvorm Design & Build. En wel specifiek over de geschiktheid van deze contractvorm voor het realiseren van onderwijshuisvesting. De conclusie is dat Design & Build voor zowel opdrachtgever, adviseurs en aannemers een interessant alternatief vormt, maar dat juist de precieze invulling het verschil maakt.

Rondelunchtafel -DSC02794

Voor de discussie had Stevens Van Dijck een brede vertegenwoordiging uit het bouwproces uitgenodigd: 2 aannemers, 2 architecten, 1 opdrachtgever, Stevens Van Dijck zelf als adviseur (en tevens als gedelegeerd opdrachtgever en directievoerder) en een moderator met kennis van zaken.

Om kennis met elkaar te maken deelden de aanwezigen eerst hun zeer uiteenlopende ervaringen met D&B. De meesten zijn overwegend positief, anderen stellen een aantal randvoorwaarden en een enkeling is sceptisch. Al tijdens het delen van de ervaring ontstonden er discussies over en weer. Die discussie gaat primair over de definitie van D&B. Die blijkt voor iedereen anders. Voor de een betekent het dat de aannemer het ontwerp opstelt op basis van een PvE; voor de ander komt de aannemer pas na afronding van DO+ in zicht. Voor weer een ander kan het allebei.

Het komt er op neer dat het per project afhangt welke rol er wenselijk is voor de opdrachtgever, voor de gebruiker, voor de architect, voor de aannemer en voor de adviseurs.  En dat het dus per project afhangt welke vorm van D&B het meest geschikt is. Vast staat in ieder geval dat D&B gunstig kan zijn voor de prijs van een project: vroegtijdige betrokkenheid bijvoorbeeld van een aannemer kan leiden tot een betere prijs-kwaliteitverhouding door uitgekiend materiaalgebruik en door minder arbeidsintensieve details. Voor een aannemer is de vroege betrokkenheid ook prettig omdat de trein ‘eerder op de rails staat’, maar wel op de voorwaarde dat er na het VO geen structurele wijzigingen in de opzet meer komen. Bij een gestructureerde en nauwe samenwerking tussen partijen is dat ook de praktijk.

Voor de architect lijkt een zo laat mogelijke overdracht van de stukken naar de uitvoerende partij in eerste instantie gunstig: de expertise van het ontwerpteam en de wensen van de gebruikers moeten zo lang mogelijk kunnen ‘landen’.  De kunst is altijd om deze expertise in de uitwerking- en uitvoeringsfase te behouden. De adviseurs contractueel over laten gaan van de opdrachtgever naar de aannemer kan daarvoor een oplossing zijn.

Voor een opdrachtgever kan het wenselijk zijn dat de gebruikers veel inspraak hebben; gebruikers zien vaak pas aan het einde van een VO wat de implicaties zijn. Het aanbesteden van een D&B op basis van een DO of DO+ is dan wellicht handig: het geeft de opdrachtgever en gebruiker tijd voor het reageren op het ontwerp en het doorvoeren van aanpassingen. Een vroegtijdige aanbesteding kan de opdrachtgever echter ook gebruiken om de gebruikers te dwingen/helpen keuzes te maken, waardoor het traject sneller verloopt. 

Zo blijkt dus dat D&B voor(- en na)delen heeft voor alle partijen, maar dat de optimale vorm van DB per partij verschilt. En ook is de optimale vorm afhankelijk van het project en de kaders. Bij sommige projecten is het budget beperkt, bij andere projecten moeten gebruikers zo lang mogelijk invloed kunnen uitoefenen.

Een discussie met een open einde dus; tegelijk een discussie waarin er punten scherp gesteld zijn, ideeën zijn uitgesproken en er een goede basis is gelegd voor een verbeterde samenwerking.

We danken de aanwezigen voor hun open en eerlijke mening: Eric Hoogland (projectmanager vastgoed vereniging OMO), Harrie Hupperts (directeur DP6), David Snelleman (directeur vastgoed en grote projecten Dura Vermeer), Paul de Ruiter (directeur Architectenbureau Paul de Ruiter), Stijn de Wolf (directeur SMT Bouw & Vastgoed), Dick Westerduin en Roel Smit (directeuren Stevens Van Dijck) en Corien Huiskamp voor het modereren van de discussie.

Vervolg

Tijdens de rondetafeldiscussie werd het onderwerp ‘aanbestedingen’ veelvuldig aangesneden. Hoe zorg je dat je als opdrachtgever binnen de wetten en regels toch enigszins grip hebt op wat je krijg? Dit zal het onderwerp worden van de volgende rondetafeldiscussie.

 

Sectoren

COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op