Bel direct: 088 - 0024300

BrabantWonen

2013-08-16
    Bram Jongejan - Partner | Senior adviseur

BrabantWonen is voornemens om samen met BrabantZorg en mogelijk enige welzijnsorganisaties, gemeenschappelijke nieuwbouw te realiseren op de Talentencampus van Oss.

Er is onderzocht welke synergie bereikt kan worden en op welke manier ‘samen onder één dak’ kan bijdragen aan een nauwere samenwerking en ontmoeting en welk huisvestingsconcept passend is voor beide organisaties. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om ambities betreffende duurzaamheid, flexibiliteit en toekomstbestendigheid te realiseren.

In planteam verband is door DAT architecten een schetsontwerp en Voorlopig Ontwerp gemaakt. In de vervolgfase zal een bouwcombinatie toegevoegd worden aan de projectorganisatie en wordt het DO in bouwteamverband uitgewerkt.

Parallel wordt de invulling en detaillering van het huisvestingsconcept ter hand genomen en gestart met het voorbereiden van de medewerkers op een andere manier van werken in de nieuwe huisvesting.

Stevens van Dijck heeft leiding gegeven aan het planteam en de werkgroep huisvesting aangestuurd die het werkplekconcept heeft ontwikkeld.

Brabant Wonen Entree 

Sectoren

Contact

Wilt u passend advies voor uw organisatie?

Neem nu contact op of bel direct: 088 - 0024300

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op