Bel direct: 088 - 0024300
Nieuwbouw OZG Scheemda

Naast de rijksweg A7 aan de westzijde van Scheemda is begin dit jaar, op 11 januari, gestart met de bouw van een nieuw ziekenhuis voor de Ommelander Zorg Groep. De nieuwbouw vervangt de gebouwen op de huidige locaties in Delfzijl en Winschoten en is verdeeld in drie verschillende vleugels

  • Polikliniek en kantoren;
  • Klinieken;
  • De hot floor, met o.a. de operatiekamers, voorzieningen voor beeldvormende diagnostiek en intensieve verpleging.

Tijdens de realisatiefase is Stevens Van Dijck verantwoordelijk voor het operationele bouwmanagement en belast met de directievoering.

In de voorbereidingsfase hebben wij een review gedaan van de besteksdocumenten. Uiterlijk 11 januari 2018 wordt het complex na een bouwtijd van maximaal twee jaar opgeleverd. De ingebruikname is in de zomer van 2018 voorzien.

3774-OZG-ozg-522x323

Lees meer over dit project >Of bekijk een volgend project >
Nieuwbouw Zernikeborg RUG

De opleidingen Natuur- en Scheikunde van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zijn gehuisvest in een oud complex: Nijenborgh 4. Omdat renovatie niet meer opportuun bleek, heeft de universiteit besloten vervangende nieuwbouw te plegen. Dit gebouw-in-ontwikkeling heeft inmiddels de naam Zernikeborg gekregen.  Naar de beroemde Groningse Nobelprijswinnaar Frits Zernike. De Zernikeborg is het derde nieuwbouwproject voor de Faculteit en vormt het sluitstuk van de trilogie. Het nieuwe gebouw omvat ruim 50.000 m² BVO, waarvan circa 1/3 laboratoria, 1/3 onderwijsruimten en 1/3 kantoren en facilitaire ruimten. 

De Faculteit omvat veel onderzoeksinstituten die baanbrekend onderzoek verrichten. Vandaar dat het programma veel laboratoria omvat die aan de hoogste eisen dienen te voldoen. Zoals trillingvrije opstellingen, cleanrooms, elektromagnetisch afgeschermde ruimten etc. Duurzaamheid is niet alleen een belangrijk speerpunt voor de Rijksuniversiteit Groningen. De Faculteit draagt ook bij aan onderzoek op het gebied van duurzaamheid. Daarom is wens om voor de Zernikeborg het BREEAM label Excellent te behalen.

De Zernikeborg wordt in twee fasen gerealiseerd, omdat het gebouw gedeeltelijk verrijst op de locatie van de huidige Nijenborgh. Het gefaseerd bouwen, verhuizen en slopen vereist een zorgvuldige afstemming met de processen van de gebruikers. Een ander issue is dat het gebouw ook aardbevingsbestendig dient te zij...

Lees meer over dit project >Of bekijk een volgend project >
TNO New Babylon

In maart 2015 heeft een deel van de TNO organisatie zijn intrek genomen op vijf verdiepingen van het kantoorgebouw New Babylon aan het Anna van Burenplein in Den Haag. De nieuwe locatie vervangt twee locaties in Delft, waarvan de huurovereenkomsten afliepen. De herhuisvesting zorgt voor een aanzienlijke reductie van het aantal vierkante meters gehuurd kantoor en daarmee voor een afname van de huisvestingskosten.

De locatie is ingericht volgens de principes van Activiteit Gerelateerd Werken (AGW), dit heeft geleid tot een efficiënter ruimtegebruik en daarmee tot een reductie van het aantal vierkante meters. Naast de kantooromgeving en de vergaderruimten zijn er diverse technische test- en meetruimtes gerealiseerd. Dit om de integratie, ontmoeting en kennisdeling van de researchgroep en de staffuncties verder te bevorderen. In dat opzicht is dit een unieke locatie.

Cruciaal voor het slagen van elk huisvestingsproject zijn de factoren draagvlak, proces, interactie en financiële haalbaarheid. Stevens Van Dijck verzorgde het tactisch en operationeel projectmanagement, voorzag TNO van huisvestingsadvies, schreef het Programma van Eisen, gaf sturing aan het multidisciplinair ontwerpteam en begeleidde de aanbesteding en de realisatie van het project.

Na het opstellen van een projectplan en het schrijven van het programma van eisen is een werkplekkenanalyse uitgevoerd. Met behulp van workshops zijn medewerkers b...

Lees meer over dit project >Of bekijk een volgend project >

Bepaal de ideale contractvorm voor uw project

Aanbesteden is een specialisme geworden. Of het nu gaat om Europese of niet Europese procedures. En of het nu diensten (adviesopdrachten) betreft of werken (opdrachten aan aannemers). Alle verschillende vormen komen voor, zoals openbare en niet-openbare aanbestedingen, gunnen op basis van de laagste prijs of de economisch meest voordelige aanbieding. Onze specialisten zorgen samen met u voor de procedure die het beste bij uw project en uw wensen past. Bouwen is altijd maatwerk en dat geldt ook voor de contractuele aspecten. Vervolgens kunnen we ook met u de aanbesteding organiseren.

Lees meer...

Contact

Wilt u passend advies voor uw organisatie?

Vraag nu een advies aan of bel direct: 088 - 0024300

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op